m2k-education the ADVANCED STUDY CENTER. Call 9221 84 96 50
  UPSC audio-visual Information in Marathi (UPSC संबधी मराठी व्याख्यान )
 


व्याख्यानासाठी पुढील स्थानी क्लीक करावी .

व्याख्यान १ : यु. पी. एस.सी. परीक्षांची माहिती.

व्याख्यान २ : यु. पी. एस.सी. परीक्षांच्या तयारी विषयी माहिती भाग १ .

व्याख्यान ३ : यु. पी. एस.सी. परीक्षांच्या तयारी विषयी माहिती भाग २ .


व्याख्यान ४ : यु. पी. एस.सी. परीक्षांच्या संदर्भात सावरकर स्मारक, दादर येथे संपन्न झालेल्या व्याख्यानाचा दृष्य सारांश भाग १ .


व्याख्यान ५ : यु. पी. एस.सी. परीक्षांच्या संदर्भात सावरकर स्मारक, दादर येथे संपन्न झालेल्या व्याख्यानाचा दृष्य सारांश भाग २ .

 
काही कारणाने व्याख्यान सुरु झाले नाही तर  पुढील लिंकवर प्रयत्न करावा. 
व्याख्यान १               व्याख्यान २              व्याख्यान ३  

 

व्याख्यानासंबंधी काही विचारायचे असल्यास ९२२१८४९६५० येथे संपर्क करावा. 

 
 
   
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=